شبکه های اجتماعی

aparat

باورهای ثروت ساز

هدیه تابستانی از بسته تضمینی اجرای قانون جذب

هدیه تابستانی از بسته تضمینی اجرای قانون جذب

هدیه تابستانی از بسته تضمینی اجرای قانون جذب یکی از مهم ترین و اصلی ترین موانع رسیدن به ثروت و کسب درآمد بالا وجود باوری بنام کمبود منابع و امکانات است ، دوستان این باور شیطانی به شدت در بیش از 99 درصد مردم جهان وجود دارد به همین جهت این خیل عظیم مردم جهان در فقر – افسردگی - غم و استرس هستند چون این باور از دوران کودکی تا به امروز در ذهنشان ریشه دوانده و در اعماق ناخودآگاه مردم به مانند بتن سخت و سفت چسپیده و مرتب اندیشه ها و ارتعاشات ضد ثروت تولید می کند و طبق قانون جذب دقیقا شرایط ضد ثروت را برای شخص به ارمغان می آورد.

مشاهده مطلب