شبکه های اجتماعی

aparat

درآمد زایی

تئوری مدارهای ذهن

تئوری مدارهای ذهن

طبق قانون فیزیک کوانتوم ثروت به سوی تعدادی از مردم می رود و به میزان بی شمار وارد زندگی  آنها می شود و همین ثروت از 96 درصد مردم جهان دور می شود و به سختی و به میزان بسیار ناچیز در زندگی آنها خودش را نشان میدهد که دلیل آن تنها در عملکرد مغزشان است ، پیچیده ترین و عجیب ترین بحث در جهان به اتفاق همه ی عالمان و دانشمندان مسئله مغز و پیچیدگی بی نهایت آن است باید باور کنیم تفاوت انسان ها در نحوه فکر کردن آنها است.

مشاهده مطلب
نقش همیواستیسیس در عدم داشتن ثروت

نقش همیواستیسیس در عدم داشتن ثروت

بسیاری از انسان ها به این دلیل از قانون جذب نتیجه نمی گیرند که یا به انجام تمرینات آن جامه سخت و طاقت فرسا بودن می چسپانند یا اینکه در طول مسیر زود خسته می شوند و دوست ندارند برای احضار قانون جذب تلاش کنند و تمرینات خاص آن را انجام دهند چون دشمن تغییر یعنی همیواستیسیس وارد عمل شده است و برای اینکه شما ثروتمند شوید از قانون جذب را تمام در اختیار داشته باشید نیاز به شکست همیواستیسیس دارید.

مشاهده مطلب