شبکه های اجتماعی

aparat

قانون جذب پول

7مرحله ثابت برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

7مرحله ثابت برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

انسان ها برای تغییر بنیادی و انقلابی عظیم در حوزه ثروت نیاز به بزرگترین دستاورد بشر در قرن 21 دارند تا راه کارهایی را به آنها نشان دهد که از نو ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنند چون تنها قدرت واقعی انسان همین ضمیر است وگرنه انسان ها یک مشت پوست و گوشت و استخوان هستند کار خاصی با چنین امکانات ناچیز نمی توانند انجام دهند .

مشاهده مطلب
بسته  تضمینی  اجرای  قانون  جذب

بسته تضمینی اجرای قانون جذب

  در حال حاضر زندگی تو انعکاس افکار گذشته ات است شامل همه ی چیزهای خوب و بد ،دکتر جو ویتیل معتقد است افکار ما سینگال مغناطیسی را منتشر می کنند و هم جنس این افکار را در قالب ایده - شرایط- موقعیت و افراد به سوی ما برمی گردانند در واقع انسان با توجه به فرکانس هایی که از مغز خود هر لحظه ساطح می کند در مدار خاصی قرارمی گیرد که مرتب شرایط و اتفاقات گذشته برای او تکرار می شوند و این روند تا ابد ادامه دارد و هیچ معجزه ای قرار نیست رخ بدهد مگر اینکه انسان قادر باشد مدار فعلی خود را تغییر دهد .

مشاهده مطلب