شبکه های اجتماعی

aparat

قانون جذب

بسته  تضمینی  اجرای  قانون  جذب

بسته تضمینی اجرای قانون جذب

  در حال حاضر زندگی تو انعکاس افکار گذشته ات است شامل همه ی چیزهای خوب و بد ،دکتر جو ویتیل معتقد است افکار ما سینگال مغناطیسی را منتشر می کنند و هم جنس این افکار را در قالب ایده - شرایط- موقعیت و افراد به سوی ما برمی گردانند در واقع انسان با توجه به فرکانس هایی که از مغز خود هر لحظه ساطح می کند در مدار خاصی قرارمی گیرد که مرتب شرایط و اتفاقات گذشته برای او تکرار می شوند و این روند تا ابد ادامه دارد و هیچ معجزه ای قرار نیست رخ بدهد مگر اینکه انسان قادر باشد مدار فعلی خود را تغییر دهد .

مشاهده مطلب
30 اصل تغییر باورها در 30 روز

30 اصل تغییر باورها در 30 روز

نظام باورها مهم ترین ارکان زندگی انسان است و خداوند یک وسیله بیشتر برای هدایت   انسان ها و تفسیر تضادها به جز باور نیافریده است .   باور سبب می شود انسان ها از چاه فقر و تنگدستی به سمت ثروت های بی شمار هستی   قدم نهند خداوند رهبر این جهان است و دنیا را دراوج زیبایی - ثروت و نعمت آفریده است   و برای تک تک انسان ها به یک میزان ثابت دسترسی به ثروت های خداوند امکان پذیر است   لذا درعدل کامل و مطلق خداوند نمی گنجد به تعدادی خاص امکان استفاده از نعمت ها را بیشتر از   سایر مردم داده باشد چون به اندازه سر سوزن ظلم در حکومت خداوند جای ندارد.

مشاهده مطلب