شبکه های اجتماعی

aparat

پول و ثروت

تئوری مدارهای ذهن

تئوری مدارهای ذهن

طبق قانون فیزیک کوانتوم ثروت به سوی تعدادی از مردم می رود و به میزان بی شمار وارد زندگی  آنها می شود و همین ثروت از 96 درصد مردم جهان دور می شود و به سختی و به میزان بسیار ناچیز در زندگی آنها خودش را نشان میدهد که دلیل آن تنها در عملکرد مغزشان است ، پیچیده ترین و عجیب ترین بحث در جهان به اتفاق همه ی عالمان و دانشمندان مسئله مغز و پیچیدگی بی نهایت آن است باید باور کنیم تفاوت انسان ها در نحوه فکر کردن آنها است.

مشاهده مطلب
نقش همیواستیسیس در عدم داشتن ثروت

نقش همیواستیسیس در عدم داشتن ثروت

بسیاری از انسان ها به این دلیل از قانون جذب نتیجه نمی گیرند که یا به انجام تمرینات آن جامه سخت و طاقت فرسا بودن می چسپانند یا اینکه در طول مسیر زود خسته می شوند و دوست ندارند برای احضار قانون جذب تلاش کنند و تمرینات خاص آن را انجام دهند چون دشمن تغییر یعنی همیواستیسیس وارد عمل شده است و برای اینکه شما ثروتمند شوید از قانون جذب را تمام در اختیار داشته باشید نیاز به شکست همیواستیسیس دارید.

مشاهده مطلب
هدیه تابستانی از بسته تضمینی اجرای قانون جذب

هدیه تابستانی از بسته تضمینی اجرای قانون جذب

هدیه تابستانی از بسته تضمینی اجرای قانون جذب یکی از مهم ترین و اصلی ترین موانع رسیدن به ثروت و کسب درآمد بالا وجود باوری بنام کمبود منابع و امکانات است ، دوستان این باور شیطانی به شدت در بیش از 99 درصد مردم جهان وجود دارد به همین جهت این خیل عظیم مردم جهان در فقر – افسردگی - غم و استرس هستند چون این باور از دوران کودکی تا به امروز در ذهنشان ریشه دوانده و در اعماق ناخودآگاه مردم به مانند بتن سخت و سفت چسپیده و مرتب اندیشه ها و ارتعاشات ضد ثروت تولید می کند و طبق قانون جذب دقیقا شرایط ضد ثروت را برای شخص به ارمغان می آورد.

مشاهده مطلب